Program

Illustration av Kv. Hajen 4 utförd i Sketch Up

Illustration av Kv. Hajen 4 utförd i Sketch Up

Vi utför all vår projektering databaserad och väljer typ av program utefter på projektets art. Vi ritar mestadels 2D i AutoCAD men även i 3D med hjälp av Revit. Vi gör även visualiseringar i Sketch Up såsom bilden ovan.

Beräkningar utföres med hjälp av program såsom bl.a. Ramanalys, Fem Design – Plate, Win-Statik m.m. Vi utför även energiberäkningar i program såsom VIP+ och Isover Energi 3.

Kontaktinformation

035-19 10 50

Besöksadress

Syskonhamnsgatan 3
Halmstad

Postadress

Box 370
301 09 Halmstad