Formteknik AB

Uppdrag: Konstruktion

Byggnadsår: 2008

Byggherre: Formteknik AB

Kategori: Industri

 

Formteknik - Kontor

Foto på kontorsdel

 

Formteknik är en industri med kontorsutrymmen som är belägen i Gislaved. Här utförde vi konstruktionshandlingar för både industribyggnaden och kontorsdelen som utökades 2008. Arkitekthandlingarna utfördes av PNN AB i Gislaved.

Industribyggnadens stomme består av stål med fackverkstakstolar. Byggnadens fasader är uppförda på en betongsockel samt beklädd med sandwichelement.

Kontorsdelens fasader består av tegel samt div. plåtkassetter.

 

Formteknik - Industri

Foto på industridel

Kontaktinformation

035-19 10 50

Besöksadress

Syskonhamnsgatan 3
Halmstad

Postadress

Box 370
301 09 Halmstad