Burger King

Uppdrag: Konstruktion

Byggnadsår: 2009

Byggherre: Niklas Invest AB

Kategori: Restaurang

Burger King - Entrésida

 

För Burger King i Halmstad har vi utformat konstruktionsritningarna på uppdrag av Tage och Söner Byggnads AB. Creacon HKAB har utformat arkitekthandlingarna.

Den bärande konstruktionen, som är synlig i restaurangdelen, består av fackverk och pelare i stål. Taket utförs av fribärande takplåt. Fasaderna utgörs av putsade väggar i lättbetong samt partier av korrugerad plåt.

 

Burger King - Drive in

Kontaktinformation

035-19 10 50

Besöksadress

Syskonhamnsgatan 3
Halmstad

Postadress

Box 370
301 09 Halmstad