Affärsområden

 

 

– Arkitektuppdrag

Vi upprättar kompletta bygglovshandlingar, gör uppmätningar och upprättar bygghandlingar inkl beskrivningar. Vi arbetar åt kommuner, statliga verk,  byggmästare, industrier, fastighetsägare och privatpersoner.    

     

– Konstruktionsritningar

Här medverkar vi vid framtagandet av konstruktionsritningar. Allt från en mindre tillbyggnad till större flerbostadshus och industrier. 

 

– Statiska beräkningar

Vi beräknar träkonstruktioner, stålkonstruktioner, betongkonstruktioner samt grundläggningar. Vi kan även beräkna komplicerade maskinfundament.  Förutom 30 års erfarenhet har vi ett stort antal avancerade datorprogram till vår hjälp.

 

– Kontrollansvarig

Inom företaget finns certifiering som kontrollansvarig komplicerad art (högsta behörighet).

 

– Entreprenadbesiktningar

Vi utför entreprenadbesiktningar då vi har personal som är godkänd besiktningsman SBR.

 

– Tillgänglighetsutredningar

Inom företaget finns stor kompetens att utföra alla typer av tillgänglighetsutredningar.

 

– Byggkonsultation

Vi innehar kompetens inom ett flertal områden utöver ovan uppräknade. Vi har även samarbete med kunniga samarbetspartners inom olika specialiteter.

Kontaktinformation

035-19 10 50

Besöksadress

Syskonhamnsgatan 3
Halmstad

Postadress

Box 370
301 09 Halmstad